Шановний відвідувач!

Ви знахотитесь на порередній версії сайту КЗВО КОР "Академія мистецтв імені Павла Чубинського".

В доступі архівні матеріали з 2011 року.

Нова версія сайту доступна за адресою: www.chubynsky.best

 

Загальні відомості

Предметно-циклова комісія
«Музично-теоретичні дисципліни»

Наріжною складовою у вихованні студентів академії є цикл дисциплін, пов’язаних із музикознанням - тобто, різними видами музично-теоретичних дисциплін. Ці дисципліни є фундаментальними у вивченні основ музичної освіти. Професійний і творчий розвиток студентів нерозривно пов’язаний з досягненнями у вивченні музично-теоретичних дисциплін, серед яких:

 • «Теорія музики», яка слугує своєрідним ключем для всього теоретичного знання музичного мистецтва, без якого неможливе осягнення його законів;
 • «Сольфеджіо» - дисципліна, що розвиває вміння інтонаційно точно і свідомо відтворювати музичний текст, розвиває музичний слух і пам’ять;
 • «Гармонія», за допомогою якої відбувається практичне втілення набутих теоретичних знань у живій музичній тканині, осягнення формотворчої ролі гармонії безпосередньо в музичному творі;
 • «Аналіз музичних форм» має на меті ознайомити студента з музичними творами в їх цілісній загальній структурі, навчити розбиратись в особливостях художньої форми та змісту твору, формує музичний смак;
 • «Музичний фольклор» знайомить студентів із родючим прадавнім пластом неперевершеної української пісні;
 • «Світова (зарубіжна) музична література» вивчає конкретні зразки музичного мистецтва у їх історичний послідовності;
 • «Українська музична література» знайомить студентів із найкращими надбаннями українського класичного та сучасного мистецтва в контексті світових музичних процесів;
 • «Музична грамота» - предмет, що дає початкові відомості про елементи музичної мови для студентів суміжних спеціалізацій (хореографія, видовищно-театралізовані заходи).

Викладачі комісії намагаються максимально ефективно використати потенціал студентів та залучити до вивчення дисципліни. Цьому процесу сприяє робота гуртка «Любителі музики», а також успішна співпраця з усіма комісіями музичних напрямків, пов’язаних із просвітницькою діяльністю та залученням студентів до художньо-мистецьких музичних процесів.

У складі музично-теоретичної комісії працюють:

 • кандидат музикознавства, викладач вищої категорії Гнатів Н.В.;
 • кандидат музикознавства, викладач-методист Кушнірук О.П.;
 • викладач-методист Раковська І.Е.;
 • викладач першої категорії Сазонкіна О.В.;
 • викладач-спеціаліст Криницький В.С.

Предметно-циклову комісію «Музично-теоретичних дисциплін» очолює викладач вищої категорії Винниченко О.В.

 

 

Програмні вимоги >>

сайт разработан компанией разработка сайтов украина